Το προσωπικό


 Anıl  Çil
 Anıl  Çil

Anıl Çil


E-mail διεύθυνση του  Anıl  Çil
Anıl Çil

 Emin Çakmak
 Emin Çakmak

Emin Çakmak


E-mail διεύθυνση του  Emin Çakmak
Emin Çakmak

 İsmail Akçıl
 İsmail Akçıl

İsmail Akçıl


E-mail διεύθυνση του  İsmail Akçıl
İsmail Akçıl

 Yunus Gürkan
 Yunus Gürkan

Yunus Gürkan


E-mail διεύθυνση του  Yunus Gürkan
Yunus Gürkan

Tayfun Aybek
Tayfun Aybek

Tayfun Aybek


E-mail διεύθυνση του Tayfun Aybek
Tayfun Aybek

Για

Map2heal, CEO

Emine Yüksek
Emine Yüksek

Emine Yüksek


E-mail διεύθυνση του Emine Yüksek
Emine Yüksek

Erkan Karataş
Erkan Karataş

Erkan Karataş


E-mail διεύθυνση του Erkan Karataş
Erkan Karataş

Για

I'm just a regular person who believes life is simple.

Fatoş Poyraz
Fatoş Poyraz

Fatoş Poyraz


E-mail διεύθυνση του Fatoş Poyraz
Fatoş Poyraz

Güçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Güçlü Kıvanç


E-mail διεύθυνση του Güçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Gül Tanış
Gül Tanış

Gül Tanış


E-mail διεύθυνση του Gül Tanış
Gül Tanış

Gülşah Çatak
Gülşah Çatak

Gülşah Çatak


E-mail διεύθυνση του Gülşah Çatak
Gülşah Çatak

Graphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

Graphic & UI Designer


E-mail διεύθυνση του Graphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

Για

Frontend developer

Öznur Kumruoğlu Ülker
Öznur Kumruoğlu Ülker

Öznur Kumruoğlu Ülker


E-mail διεύθυνση του Öznur Kumruoğlu Ülker
Öznur Kumruoğlu Ülker

Perfüzyonist Haydar Murat Yaşar Abacı
Perfüzyonist Haydar Murat Yaşar Abacı

Perfüzyonist Haydar Murat Yaşar Abacı


E-mail διεύθυνση του Perfüzyonist Haydar Murat Yaşar Abacı
Perfüzyonist Haydar Murat Yaşar Abacı

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA


E-mail διεύθυνση του Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Tuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Tuğçe Doğu


E-mail διεύθυνση του Tuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Uğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

Uğur Dökmeci


E-mail διεύθυνση του Uğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

UluCloud
UluCloud

UluCloud


E-mail διεύθυνση του UluCloud
UluCloud

Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe
Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe

Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe


E-mail διεύθυνση του Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe
Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe